abolicjonistyczny


abolicjonistyczny
[аболіцйоністични]
adj
аболіціоністський

Słownik polsko-ukraiński. 2014.